Taboleiro de Avisos

Publicador de contidos

10.07.2023

Dispoñibilidade horaria

Entre as 00:00h e as 3:00h a oficina virtual pode non estar dispoñible pola realización de tarefas técnicas.

Ademais, os trámites que requiran de pagamentos telemáticos están suxeitos á dispoñibilidade horaria das plataformas de pago das entidades bancarias colaboradoras. Pode consultar a relación das ditas entidades bancarias e o horario das súas plataformas de pago nesta ligazón.


24.03.2023

Debido a tarefas técnicas nos sistemas de información tributaria, a Oficina Virtual Tributaria e a Plataforma de pagamento non estarán dispoñibles temporalmente: Luns 27.03.2023 das 16.00 h ata as 19.00 h

Reactivaranse os servizos en canto remate a intervención programada.

.


11.01.2022

Debido a tarefas técnicas nos sistemas de información, a Oficina Virtual Tributaria non estará dispoñible dende o xoves, 13.01.2022 ás 15.00h ata o venres, 14.01.2022 ás 8.00h

.


28/01/2021

Debido a tarefas técnicas nos sistemas tributarios, a Oficina Virtual Tributaria non estará dispoñible o luns 01.02.2021 dende as 00.00h ata as 20.00h

-


15/01/2021

Debido a tarefas técnicas nos sistemas de información, a Oficina Virtual Tributaria podería sufrir cortes intermitentes dende o venres, 15.01.2021 ás 20.00h ata o sábado 16.01.2020 ás 02.00h

-


06/05/2020

Novos servizos na OVT: presentación de documentación asociada a unha autoliquidación e solicitudes de prórroga e suspensión do Imposto de sucesións


24/05/2019

Presentación do imposto de Sucesións: A partir do 01.06.2019, o Alis 4.08 será substituído polo novo programa ALISe

Descrición breve da funcionalidade:

  1. Multiplataforma
  2. Detección automática de novas versións
  3. Incorporación de valoracións web mellorada
  4. Pactos sucesorios con reserva do usufruto do causante
  5. Cálculo de reducións: axuste automático das reducións por grupo de parentesco e minusvalía aos importes das bases impoñibles
  6. Minoración de reducións de pactos sucesorios previos
  7. Novas casas 7a e 7b

05/07/2017

Lanzamento de OV Tributaria e desaparición da antiga Oficina Virtual Tributaria

A Consellería de Facenda e a Atriga informan da apertura de OV Tributaria coma novo portal de información e servizos, substituíndo á antiga Oficina Virtual Tributaria.