Taboleiro de Avisos

Publicador de contidos

06/05/2020

Novos servizos na OVT: presentación de documentación asociada a unha autoliquidación e solicitudes de prórroga e suspensión do Imposto de sucesións


24/05/2019

Presentación do imposto de Sucesións: A partir do 01.06.2019, o Alis 4.08 será substituído polo novo programa ALISe

Descrición breve da funcionalidade:

  1. Multiplataforma
  2. Detección automática de novas versións
  3. Incorporación de valoracións web mellorada
  4. Pactos sucesorios con reserva do usufruto do causante
  5. Cálculo de reducións: axuste automático das reducións por grupo de parentesco e minusvalía aos importes das bases impoñibles
  6. Minoración de reducións de pactos sucesorios previos
  7. Novas casas 7a e 7b

05/07/2017

Lanzamento de OV Tributaria e desaparición da antiga Oficina Virtual Tributaria

A Consellería de Facenda e a Atriga informan da apertura de OV Tributaria coma novo portal de información e servizos, substituíndo á antiga Oficina Virtual Tributaria.