Consulta de operacións realizadas e pendentes
Criterios de busca